La lluita quotidiana no ocupa grans titulars ni discursos grandiloqüents, però és una realitat que moltes persones LGBTI+ han d’afrontar dia a dia.

Visibilitzem aquesta realitat.
Lluitem totis per superar vells prejudicis.
Celebrem noves victòries.

MANIFEST

Seguim avançant en el nostre compromís amb els drets de les persones LGBTI+

El Govern de la Generalitat ha aprovat un acord de Govern que reivindica i defensa els drets de les persones LGBTI+ i que es concreta en el manifest pel Dia per l’alliberament LGBTI+, a proposta de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes. Amb aquest manifest, el Govern fa seves les reivindicacions de les entitats membres del Consell Nacional LGBTI.

LLEGIR MANIFEST

ACCIONS

Descarrega històric accions

Impulsem i coordinem polítiques LGBTI+. Consolidem canvis estructurals a les administracions i a la societat. Construïm solucions per resoldre discriminacions individuals i col·lectives. Un resum de les fites que hem aconseguit fins ara:

Àmbit educatiu

Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat trans* en els centres educatius.
Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones LGBTI+.
Protocol per canviar el nom de les persones trans* que accedeixen, que són admeses i que es matriculen a les Universitats Catalanes.

Polítiques públiques locals

Indicant el camí. Guia d’indicadors clau per a les polítiques públiques LGBTI+ als ens locals.
Guia per a l’elaboració de plans locals LGBTI+ (Diputació de Barcelona).

Veure més

Formularis

Adequació de formularis a la Llei 11/2014 per garantir el dret de lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals (LGBTI+).

Registre Civil

Guia per facilitar la interpretació de la Instrucció de la Direcció General dels Registres i del Notariat sobre el canvi de nom (no de sexe) en el Registre Civil de persones trans* del 24.10.2018.

Àmbit Salut

Instrucció 2017. Model d’atenció a les persones trans* en l’àmbit del CatSalut.

Àmbit penitenciari

Instrucció 1/2019, per garantir els drets i la no-discriminació de les persones trans* i intersexuals als centres penitenciaris de Catalunya.

Espai d’oci

Guia per a l’elaboració de Protocols en l’abordatge de les violències sexuals i l'LGBTIfòbia en els espais públics d’oci.

Àmbit policial

Protocol per a l’abordatge de les infraccions d’odi i discriminació per a les policies locals de Catalunya.

Àmbit mitjans de comunicació

Recomanacions sobre el tractament de les persones LGBTI+ als mitjans audiovisuals (CAC), juny 2017.

Àmbit administració pública

Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Protocol que desplega el deure d’intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques, octubre 2017.

PUNTS DE LA XARXA SAI

La Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI de Catalunya és un servei integral, de qualitat i de proximitat per a persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

DESCARREGABLES:
FES TEVA LA CAMPANYA